אורייטנציה וחונכות אישית

תוכנית האוריינטציה: פרויקט בו תלמידי שנים מתקדמות בפקולטה פועלים במסגרת תכנית האוריינטציה, במהלך 4 ימי הכנה מרוכזים, לפני תחילת שנת הלימודים, להעביר לתלמידי השנה הראשונה, בקבוצות קטנות, תכנים אשר מספקים להם כלים בסיסיים להתמודדות עם הצעדים הראשונים בפקולטה למשפטים ובאוניברסיטה בכלל.

במהלך שבוע האוריינטציה לומדים התלמידים החדשים להכיר את שיטת הלימוד והדרישות האקדמיות של הפקולטה, את מבנה התואר, קריאת פסק דין, מיומנויות חיפוש במאגרים משפטיים ומיומנויות ראשוניות של למידה וכתיבה משפטית ואקדמית ואת עולם המשפט הישראלי. ימי האוריינטציה הם הזדמנות גם להתוודע לחברים לספסל הלימודים ולהתארגן בקבוצות לימוד.

חונכות אישית הנה תכנית אשר משתתפים בה סטודנטים מתנדבים ומטרתה להעניק תמיכה וסיוע אישיים לתלמידים אשר מתקשים בלימודיהם מסיבות כלכליות, עקב קשיי שפה או מסיבות מיוחדות אחרות .