חוברת מידע- פעילויות סטודנטליות

 חוברת המידע כוללת את כלל הפעילויות ההתנדבותיות והמסגרות החוץ-פקולטטיות עבורכם הסטודנטים! 

לעיון בחוברת- לחץ כאן