כתיבת עבודה סמינריונית

סטודנטים רבים (גם המוכשרים, החרוצים והסקרנים שבהם) מגיעים למטלת כתיבת העבודה הסמינריונית בחיל ורעדה, ונתקפים פיק ברכיים, יאוש ותחושות שליליות אחרות שגורמות להם לפנות לאסטרטגיות גרועות, כמו לדחות את העבודה לרגע האחרון, או גרוע מזה — לאחר במועד ההגשה ולבקש דחיות אינספור, ובינתיים לפנטז על דברים שנראים פתאום מאוד מציאותיים ואטרקטיביים, כמו לפרוש מהלימודים, להרוג את סבתא כדי לקבל עוד דחייה, או לפנות לשכירי עט ושאר כיוונים נלוזים. כידוע כבר לקוראי הבלוג, אני מתעניינת בתהליכי כתיבה וחושבת שהתחום של ה"איך" באקדמיה לא זוכה לתשומת לב מספקת, בדרך כלל.

מטרת החוברת, שאפשר להוריד כאן (קובץ PDF), היא לתת כיוון וכלים לסטודנטים הניגשים לכתיבת עבודה סמינריונית, וזאת מתוך שאיפה לעודד דיון על טכניקות הכתיבה האקדמית, מטרותיה, האתיקה שלה והסוגות בתוכה.
  • אזהרה: הדברים האמורים להלן הם בגדר המלצות מקובלות בלבד (לפי הנהוג בלימודי משפטים, אם כי הדברים נכונים בדרך כלל גם לכלל מדעי הרוח והחברה). בכתיבת עבודה, עליכם לוודא מהם דרישות המרצה שלכםן בסמינר הספציפי שאותו אתם כותבים.
  • הפצה: אתם מוזמנים להעביר חוברת זו לכל דיכפין, בתנאי שאתם מעבירים אותה בשלמותה.
     
  • ועוד הערה חשובה: הדברים שבחוברת מבוססים, בין השאר, על חומרים שנכתבו על-ידי פרופ' ארנה בן-נפתלי, ד"ר יורם רבין, ד"ר צבי טריגר, ד"ר מיכאל בירנהק, ד"ר יעל ישי, ופרופ' דוד לוי-פואר.