מועדון משפט, סביבה ובעלי חיים

המועדון עוסק בנושאי הסביבה ובעלי החיים, הזיקות ביניהם והשאלות המוסריות והמשפטיות שהם מעלים. באמצעות המועדון אנחנו שואפות לייצר פלטפורמה לשיח מעמיק ומגוון עבור סטודנטיות וסטודנטים, ובמסגרת פעולתו מתארחים דוברות ודוברים בנושאים השונים הנוגעים לצדק סביבתי ולזכויות בעלי החיים. המועדון פונה לסטודנטיות וסטודנטים שתחומי הסביבה ובעלי החיים מעניינים אותם או קרובים לליבם, והם מעוניינים להעמיק בהם, בין אם כתחומי עניין אינטלקטואליים גרידא ובין אם כבסיס לעשייה משפטית. בראש המועדון עומדות מיכל גייסט ואלה ברהם.