מועדון המשפט הפלילי

מועדון המשפט הפלילי

מטרת המועדון הינה לאגד סטודנטיות וסטודנטים שמתעניינים בתחום הפלילי ולארגן אירועים שונים הנוגעים לתחום הפלילי.

המועדון יעסוק בין השאר בסוגיות פליליות אקטואליות המעוררות עניין ציבורי רב (רצח תאיר ראדה, שחרורו המוקדם של יונתן היילו - קורבן התעללות שגרם למותו של המתעלל, זיכויו לאחרונה של חייבטוב מרצח לאחר שריצה 11 שנות מאסר ועוד).

המועדון יכנס משפטנים מהפרקטיקה הפלילית (ננסה להביא שופטי עליון, פרקליטי מחוז וסנגורים ציבוריים בכירים), מומחים מהמכון לרפואה משפטית, קרימינולוגים ועוד, לדיונים בעקבות הסוגיות הפליליות שעומדות על סדר היום הציבורי בישראל.

במסגרת פעילות המועדון נוכל גם ליזום פעילויות אחרות הקשורות למשפט הפלילי, כמו הקרנות סרטים, ביקורים בבתי מעצר או דיונים בעלי חשיבות בבתי משפט.

בראש המועדון עומדת טל אשכנזי, ועבודתו נעשית בליווי אקדמי של ד"ר שי ווזנר.