מרכז עומק

תמונה קשורה

מרכז "עומק" משלב סטודנטים בתהליכי מחקר משפטי-חברתי-חקיקתי, אפיון ואבחון פערים במדיניות הציבורית וגיבוש המלצות, הצעות חוק, תקנות וכלי עזר במסגרת פרלמנטארית. העבודה נעשית באופן הדוק עם צוותי חברי הכנסת וגורמי ממשל נוספים ולמול גופים מקצועיים במגזר הציבורי והפרטי ומאפשרת למתנדבים המתפקדים כאנליסטים לקחת חלק ישיר בעיצוב מדיניות וחקיקה. מנכ"ל הארגון הוא מר אהוד אפרים.

חזון ומטרות הארגון:

  • קידום מעורבות אזרחית של אוכלוסייה צעירה בתהליכי קבלת ההחלטות, עיצוב מדיניות ציבורית וחקיקה, והובלת תהליכים חינוכיים למען מימוש מעורבות זו.
  • העמקת החשיבה והאיכות מאחורי תהליכי החקיקה והעבודה הפרלמנטארית.
  • פעילות למען קידום מטרות ציבוריות באמצעות תהליכים פרלמנטריים ביניהם: חינוך, בריאות, תרבות, מדע, ספורט רווחה וסעד.
תיאור פעילות ומבנה הארגון:

הארגון מטפל בכלל סוגיות הליבה אשר עומדות במוקד פעילותם של חברי הכנסת בדגש על המדיניות החברתית והכלכלית במדינת ישראל. צוותים מקצועיים של הארגון המורכבים מאנליסטים מסייעים לחברי הכנסת באיתור הסוגיות הבוערות, אפיון המצב המשפטי-חברתי הקיים, הצעת חלופות לקידום/שיפור הנושא וגיבוש הצעות חוק, תקנות או תיקונים נדרשים. בכך מסייע הארגון לשיפור העבודה הפרלמנטרית של חברי הכנסת מולם יעבוד ולהגברת המעורבות של האוכלוסייה הצעירה שלוקחת חלק בפעילות.

אופי התוצרים:

הארגון נותן מענה לצרכים מקצועיים מצד חברי הכנסת/עוזריהם הפרלמנטריים ומספק תוצרים הכוללים ניתוח רקע, המלצות, מסמכי מדיניות והצעות חוק מלאות. לצד זאת הארגון מנתב הצעות ורעיונות שעולות בקרב חבריו לחברי הכנסת, ובכך תורם להגברת המעורבות והמודעות של האוכלוסייה הצעירה בתהליכי קבלת ההחלטות, עיצוב המדיניות הציבורית והחקיקה.

דוגמאות לתוצרים:

  1. הסדרת חובות לרשויות מקומיות.
  2. דירקטורים חיצוניים.
  3. הצעה צרכנית: סיכום פנייה.
לפניות, שאלות ושליחת קורות חיים - VP@O-mek.comבתמונה: חברי אחד הצוותים  ממרכז עומק בפגישה עם ח"כ ד"ר עדי קול
בנוגע להצעת חוק שעשויה להשפיע על חייהם של אלפי ילדים בישראל

הרצאה של יו"ר העמותה, רואי צור, בכנס אנליסטים ארצי.


פגישה עם ח"כ קארין אלהרר בה הוצג התוצר שהכין צוות המחקר.