נציגי מועצה - תשע"ט

 

שנתון שם מלא תפקיד
א1 מטר בן ישי נציג שנה א' באגודת הסטודנטים, ועדת חוץ
א1 שני בפמן ועדה אקדמית
א1 סרי מבאריקי ועדת פנים
א1 מור דולב ועדת חוץ
א2 אלעד ברון ועדת פנים
א2
עמית סלע ועדה אקדמית
א2
נדב גלובוצקי
ועדת פנים
א2 סתיו גור ועדת חוץ 
ב
עמית גרשון יו"ר ועדת פנים
ב
נטע נוביק יו"ר ועדה אקדמית
ב ערן חיו יו"ר ועדת חוץ 
ב עמוס עצמון       סיו"ר המועצה, נציג שנה ב' באגודה
ב עדי זיטלני דוברת המועצה
ב מאי לוי ועדה אקדמית 
ב עופרי אביב  ועדת חוץ
ג
טל אשכנזי ועדה אקדמית
ג מועתז אסתיתי ועדת חוץ 
ג
שרה טליסמן נציגת שנים ג-ד באגודה, ועדה אקדמית
ג
דורון ברגמן 
ועדה אקדמית
ג וסים נסראללה ועדת פנים
ג
יאסף הרפז
יו"ר המועצה
ד יובל יוספסברג סיימה את לימודיה ואת תפקידה במועצה
ד  שיר בסר סיימה את לימודיה ואת תפקידה במועצה 
ד שירה זבצקי סיימה את לימודיה ואת תפקידה במועצה

דניאל אסולין
מבקרת הפנים של המועצה

יובל סוקולצקי גזבר המועצה

עו"ד גיא הדר מבקר חיצוני של המועצה